Satpal Kharwal Cover Image
Satpal Kharwal Profile Picture
Satpal Kharwal
@Satpal-Kharwal
Category
Municipal Councillor (Leaders)
 

About

Municipal Councilour Delhi (SDMC)